(بدون عنوان)ما در دنیای بسیار عجیبی زندگی می کنیم
تو از آمیزش جنسی متولد میشوی،
برای تناسل و آمیزش جنسی زندگی میکنی، 
فرزندانت از آمیزش جنسی بوجود میایند 
و در عین حال آمیزش_جنسی نکوهیده ترین و بزرگترین گناه محسوب میشود ! 

بیشتر مذاهب دنیا، 
ذهن تو را از این چرندیات پر می کنند 
و آن را میوه ی ممنوعه می خوانند. 

مخ تمام مردم دنیا پر از همین مزخرفات و نشخوارهای ذهنی است. 

صرفأ به این دلیل که به خود آنها هم اجازه داده نشده به شیوه یی طبیعی رشد یابند و خودشان را باور کنند. 
آنها همه به اشباح تبدیل شده اند،
آنها اصلا آدم واقعی نیستند، 
صرفأ شبحی هستند از آدم هایی که 
می توانسته وجود داشته باشند؛ 
آنها فقط سایه اند !

اشو

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها