(بدون عنوان)سلام خدا

باز هم منو خستگی . خدایا همیشا تو بدترین شرایط زندگیم دستمو گرفتی و ازتمام پل ها عبورم دادی . در نهایت ناامیدی ، نور امیدو توی دلم روشن کردی . 

الان ی قسمت بد زندگیم ایستادم . جایی که هیچی نمی فهمم . ن خوبه زندگی و نه بدشو . نمیدونم چ تصمیمی درسته .

خدایا از این قسمت زندگی ردم کن . ....

خدایا همیشه مرحم دلم بودی ،این بارم چشمتو روی همه بدی هام ببندو خداییتو به رخم بکش. مهربونتر و دلسوزتراز تو هیچ کس نیست برام 

خدایا بین زمین و هوام . هم از افتادن میترسم ، هم از اوج گرفتم ، 

خدایا دراغوشم بگیر


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها